Reforma energetskog sektora u BiH jedan od ključnih prioriteta za državne parlamentarce

05.07.2018

Sarajevo, 5. juli 2018. godine

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas preporuke za reformu energetskog sektora Bosne i Hercegovine, na inicijativu grupe zastupnika koji su, kao panelisti, učestvovali na Četvrtom energetskom samitu Bosne i Hercegovine. 32 zastupnika od 37 prisutnih glasalo je za preporuke. 

Preporuke su nastale nakon ekspertske diskusije na Četvrtom energetskom samitu i uz podršku tehničke asistencije USAID Investiranje u sektor energije.