SAMO ZA NACIONALNI PLAN SMANJENJA EMISIJA BIH UTVRĐENO DA JE U SKLADU SA EU DIREKTIVOM 2001/80/EC

02.12.2016

Bosna i Hercegovina (BiH), kao ugovorna strana Ugovora o uspostavi energetske zajednice, ima obavezu smanjenja emisija iz termoelektrana u skladu sa Direktivom 2001/80/EC o emisijama u zrak iz velikih postrojenja za sagorijevanje.

USAID-ov Projekat Investiranje u sektor energije je pomogao institucijama BiH i operaterima termoelektrana da razviju Nacionalni plan smanjenja emisija (eng. – NERP), a koji je dostavljen Sekretarijatu Energetske zajednice prije isteka roka 31. decembra 2015. godine. Srbija, Makedonija, Kosovo i Ukrajina su također dostavile svoje Nacionalne planove za smanjenje emisija.

13. oktobra 2016. godine, Sekretarijat Energetske zajednice objavio je Mišljenje br. 2/16 (eng. – Opinion 2/16) o usklađenosti NERP-a sa Smjernicama politike za pripremu NERP-a, izdatih od strane Sekretarijata Energetske zajednice 2014. godine i Direktivom 2001/80/EC. Utvrđeno je da je jedino NERP za BiH u skladu i sa Smjernicama politike i sa Direktivom 2001/80/EC.

Mišljenje Energetske zajednice