Saradnja USAID-a i Elektroprenosa BiH – prekretnica za buduće investicije

10.11.2016

Banja Luka, 10.11.2016. g. – Direktor Misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, i generalni direktor Elektroprenosa BiH, Mato Žarić, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju kojim se definiše saradnja između Elektroprenosa BiH i USAID–ovog projekta Investiranje u sektor energije (USAID EIA) u analizi procesa izdavanja dozvola za izgradnju različitih investicijskih projekata u energetskom sektoru u BiH.

“Razvoj prijenosne mreže u BiH, kao dijela balkanske mreže, važan je za cijelu regiju, i sa stanovišta sigurnosti snabdijevanja i za dalji razvoj tržišta električne energije. S obzirom da su projekti Energetske zajednice od glavnog značaja za cijelu regiju, njima se treba dati prioritet u izdavanju dozvola za izgradnju, a u skladu sa zakonodavstvom EU. Drago nam je da je Elektroprenos BiH, kao društveno odgovorna kompanija, prepoznala potrebu za poboljšanjem zakonodavnog i regulatornog okvira. Zato će, nadamo se, ovaj zajednički napor pomoći da se proces izdavanja dozvola pojednostavi za sve učesnike u njemu”, izjavio je Peter Duffy, direktor Misije USAID-a u BiH.

Elektroprenos BiH i USAID EIA će se fokusirati na veliki broj različitih investicijskih projekata u različitim područjima u koje Elektroprenos BiH planira investirati više od 28 miliona KM. USAID EIA će pratiti proces izdavanja dozvola, sa ciljem identificiranja zakonodavnih, regulatornih i administrativnih barijera sa kojima se investitori suočavaju prilikom ulaganja u BiH. Na osnovu ove analize USAID EIA će preporučiti mjere na svim nivoima vlasti, koje će skratiti i pojednostaviti procedure te podstaknuti investicije u energetski sektor u BiH.

Inače, za izgradnju bilo kojeg energetskog postrojenja u Bosni i Hercegovini investitori moraju obezbijediti veliki broj dozvola i saglasnosti od više različitih institucija. Takva praksa izuzetno dugog i zahtjevnog postupka izdavanja dozvola znala je nažalost rezultirati odustankom i najodlučnijih investitora i njihovo napuštanje BiH .

Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala više od 1,7 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH.