Sastanak Radne grupe za izradu modela obligacione šeme za energetsku efikasnost u BiH (EEO Radna grupa)

Mostar, 16. juni i Trebinje, 29. juni 2016. godine
USAID EIA je organizovao sastanke Radne grupe za izradu modela obligacione šeme za energetsku efikasnost u BiH (EEO Radne grupe) u Mostaru i Trebinju.

06.07.2016

Domaćini sastanaka bile su entitetske regulatorne komisije za energiju, FERK i RERS a diskuskutovani su predloženi dokumenti „Smjernice za izradu EEO zakonskog okvira“ i „Prijedlog izmjena i dopuna entitetskih zakona o energetskoj efikasnosti“. Članovi Radne grupe su se usaglasili da aktivno rade na predloženim dokumentima, te nakon što se uobzire njihovi komentari pripremit će se konačni dokumenti. EEO Radnu grupu čine predstavnici relevantnih ministarstava, regulatornih komisija za energiju, fondova za okoliš i partneri iz projekta energetske efikasnosti Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ).