Sastanak Radne grupe za odnose s javnošću

13.02.2018

Konjic, 12.-13. februar 2018. godine

USAID Investiranje u sektor energije održao je sastanak Radne grupe za odnose sa javnošću u Hotelu Garden City u Konjicu. Sastanku su prisustvovali predstavnici regulatornih komisija za energiju, elektroprivrednih preduzeća i operatora za obnovljive izvore energije, koji su ujedno i članovi ove Radne grupe. Cilj sastanka Radne grupe za odnose s javnošću jeste analiza postojećih aktivnosti koje se poduzimaju vezano za odnose s javnošću kao i alatu za poređenje cijena te njegovoj upotrebi u informativne svrhe. U sklopu sastanka organizovana je i radionica na temu kriznog komuniciranja uz praktične vježbe za predstavnike spomenutih institucija koji se u svom radu bave odnosima sa javnošću.