Sastanak Radne podgrupe za analizu sektora koncesija

19.12.2016

Sarajevo, 19. decembar 2016. godine

Radna podgrupa za analizu sektora koncesija, koja pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI) djeluje u okviru Federalne radne grupe, održala je prvi radni sastanak. Cilj ove radne podgrupe je analiza pravnog okvira i identifikacija prepreka za investicije u elektroenergetske objekte u sektoru koncesija. Prisutni članovi radne podgrupe također su razgovarali i o pravnom osnovu za proglašenje javnog interesa i efektima proglašenja javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih objekata na svim nivoima vlasti. Sastanku su prisustvovali predstavnici nadležnih organa vlasti sa nivoa Federacije BiH i predstavnici kantona.