Sastanak Radne podgrupe za analizu sektora prostornog planiranja i zaštite okoliša

17.11.2016

Sarajevo, 17. novembar 2016. godine

Radna podgrupa za sektore prostornog planiranja i zaštite okoliša, koja pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI) djeluje u okviru Federalne radne grupe, održala je prvi radni sastanak sa ciljem identifikacije i detaljne analize pravnih i administrativnih prepreka za investiranje u sektor energije. USAID EIA projekat, koji pruža tehničku podršku radnoj grupi, će u saradnji sa FMERI, u narednom periodu organizovati niz sličnih sektorskih i multisektorskih sastanaka na kojima će se analizirati prepreke za investicije u svim drugim relevantnim sektorima.