Sastanak Radnih grupa i predstavnika Sekretarijata Energetske Zajednice u vezi izrade Planova za smanjenje emisija za Elektroprivrede

29.septembra 2015.g. održan je sastanak u Hotelu Europe u Sarajevu između članova Radne Grupe za izradu NERP-a i predstavnika Sekreterijata Energetske Zajednice kako bi se pojasnila potanja koja se tiču izrade NERP-a za BiH.

29.09.2015

Na sastanku je diskutirano o tri glavna pitanja: dva tehnička pitanja koja se tiču izračunavanja graničnih emisija i trećeg o opcijama finansiranja NERP-a u zemljama članicama EU. Na sastanku je jedno tehničko pitanje riješeno dok su za drugo potrebne konsultacije između Sekreterijata i Europske Komisije. Predstavnik Sekretarijata Europske Zajednice je predstavio opcije finansiranja NERP-a u Češkoj Republici, Sloveniji, Rumuniji, Bugarskoj i Mađarskoj.