Sastanak Radnih grupa u vezi izrade Planova za smanjenje emisija za Elektroprivrede

15.septembra 2015.g. održan je sastanak u Privrednoj komori BIH gdje su se predstavili nacrti Planova za smanjenje emisija za EPBiH i EPRS. Sastanku su prisustvovali predstavnici relevantnih vladinih institucija u elektroenergetskom sektoru: entitetska ministarstva za okoliš i energiju, entitetske i državne Regulatorne komisije i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO).

15.09.2015

Radne grupe sastavljene od predstavnika USAID EIA, EPBIH i EPRS su pripremile planove smanjenja emisija za svaku kompaniju. USAID EIA je također pružio podršku Natron-Hayat firmi iz Maglaja da razvije svoj Plan smanjenja emisija. Ova tri plana predstavljaju osnovu za Nacionalni plan smanjenja emisija (NERP). Nije bilo primjedbi na sadržaj prezentiranih planova koji prikazuju odabrane mjere, procjenu troškova i plan investiranja. U zaključku je navedeno da se problem finansiranja i mogućnost usvajanja dvije opcije koje se tiču proračuna graničnih emisija – a koje značajno smanjuju troškove implementacije, predstave predstavniku Sekretarijata Evropske Zajednice na sastanku koji je zakazan za 29.septembar 2015.g.