SASTANAK REGULATORA I USAID EIA SA SNABDJEVAČIMA

26.09.2018

Sarajevo, 25. septembar 2018. godine

USAID projekat Investiranje u sektor energije (EIA) zajedno sa Državnom regulatornom komisijom za električnu energiju, Regulatornom komisijom za energiju u FBiH i Regulatornom komisijom za energetiku RS organizovali su sastanak sa snabdjevačima električne energije u Sarajevu 25. septembra 2018. godine. Većina snabdjevača, registrovanih trgovaca električne energije, bila je prisutna na ovom sastanku.

Regulatorne komisije su na sastanku predstavile osnovne karakteristike tržišta električne energije u BiH i prezentiran je osvrt na maloprodajno tržište. Cilj sastanka je bio da se snabdjevačima predstavi aplikacija za poređenje cijena električne energije, a i da se sudionici upoznaju sa aktuelnim stanjem na maloprodajnom tržištu. Razgovarano je i o razlozima smanjenog trenda promjene snabjdevača,  problemima s kojima se trenutno registrovani snabdjevači električne energije susreću na tržištu BiH te o potrošačkim trendovima.