Sastanak u Elektroprivredi HZHB

28.11.2016

Mostar, 21.11.2016.g. – Projekat Američke agencije za medunarodni razvoj (USAID) Investiranje u sektor energije (EIA) održao je sastanak sa predstavnicima J.P. Elektroprivrede HZHB kako bi ih upoznali sa dosadašnjim aktivnostima na izradi modela Obligacione šeme za energetsku efikasnost, posebno zbog značajne uloge koja se ovim modelom predviđa za distributere i/ili snabdjevače električne energije.