Sastanci sa Radnom grupom za balansiranje

USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) održao je nekoliko sastanaka sa članovima Podgrupe za balansiranje u cilju razmjene mišljenja o potencijalnim potrebama i mogućnostima za unaprjeđenje postojećih pravila koja regulišu ovu oblast. Podgrupa se sastoji od predstavnika elektroprivreda, regulatora, Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini i Elektroprenosa Bosne i Hercegovine.

19.08.2015

Na osnovu detaljnih razgovora sa učesnicima u sektoru USAID EIA će pripremiti nacrt Analize nedostataka i izmjena potrebnih na postojećim pravilima o čemu će se razgovarati na zajedničkom sastanku Podgrupe koji je planiran za septembar ove godine.