Seminar na temu Distributivna mrežna pravila/Razmjena podataka/Odnosi s javnošću

Hotel Termag na Jahorini, 14. i 15. 9. 2016. g.

25.08.2016

USAID projekat Investiranje u sektor energije je 14. i 15. 9. 2016.godine, u Hotelu Termag na Jahorini, održao seminar na slijedeće teme:

  1. Nacrt smjernica za izradu distributivnih mrežnih pravila
  2. Nacrt smjernica za izradu standarda za elektronsku razmjenu podataka
  3. Predstavljanje iskustva regulatornih komisija iz SAD po pitanju kampanje za ovaranje tržišta električne energije
  4. Prijedlog koncepta za komunikaciju s javnošću po pitanju otvaranja tržišta električne energije u BiH

Prvog dana seminara predstavljen je nacrt dva veoma važna dokumenta za elektroenergetski sektor – (i) Nacrt smjernica za izradu distributivnih mrežnih pravila i (ii) Nacrt smjernica za izradu standarda za elektronsku razmjenu podataka, dok su drugog dana prezentirana iskustva regulatornih komisija iz SAD po pitanju kampanje za otvaranje tržišta električne energije, te predstavljen prijedlog USAID EIA koncepta za komunikaciju s javnošću po pitanju otvaranja tržišta električne energije

Predavači:

  • Nebojša Filipović, USAID EIA (DNV GL)
  • Beth Trombold, dopredsjedateljica, PUCO (Regulatorna komisija države Ohio, SAD)
  • Eric Matheson, glavni savjetnik za energiju, PUC Pennsylvania (Regulatorna komisija države Pennsylvania, SAD)
  • Elma Haverić i Adnan Rondić, USAID EIA

Pored eminentnih gostiju iz regulatornih komisija država Ohio i Pennsylvania iz SAD, NARUC (udruženje regulatora iz SAD) je omogućio prisustvo i predstavnicima regulatornih komisija koje učestvuju u SEE Regulatory Bridge projektu finansiranom od USAID-a (Srbija, Crna gora, Kosovo, Albanija, Gruzija, Ukrajina, Moldavija) jer su izrazili želju da prisustvuju ovom seminaru uzimajući u obzir važnost tema i predstavljenih dokumenata.

Prezentacije: 

Iskustva Regulatorne komisije Ohio, SAD

Iskustva Regulatorne komisije Pennsylvania, SAD

Nacrt smjernica za elektronsku razmjenu podataka

Nacrt smjernica za izradu distributivnih mrežnih pravila

USAID EIA – Prijedlog koncepta komunikacije s javnoscu