Službeni početak aktivnosti u Republici Srpskoj

22.06.2017

Laktaši, 21. juni 2017. godine

Uporedno sa naporima u FBiH, započele su i aktivnosti na unapređenju investicionog okruženja u energetskom sektoru Republike Srpske. Koristeći se sličnom metodologijom kao i u FBiH, USAID EIA u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) je formirao RS Radnu Grupu. Članovi ove Radne Grupe su predstavnici svih nadležnih tijela za izdavanje dozvola u RS-u. Glavni fokus aktivnosti u RS-u je razvoj pojednostavljenog vodiča za investitore, što će se postići kroz analiziranje pravnog postupka izdavanja dozvola i studije slučaja konkretnih energetskih projekata. 

Aktivnosti u Republici Srpskoj su službeno počele potpisivanjem Zapisnika.