Uručeni dokumenti za unapređenje investicionog režima u energetskom sektoru u Federaciji BiH

18.07.2018

Danas su predstavnici USAID EIA zvanično uručili set dokumenata za unapređenje investicionog režima u energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući Analizu pravnog okvira i preporuke za otklanjanje prepreka investicijama u energetskom sektoru u FBIH i Vodič za investitore u elektrorenergetskom sektoru BiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Ovi dokumenti sadrže više od 100 preporuka za unapređenje pravnog okvira u svim sektorima relevantnim za ishođenje dozvola za energetsku infrastrukturu, kao i detaljni vodič za investitore za sve potrebne dozvole, nadležne institucije i postupke ishođenja dozvola za izgradnju svih vrsta elektrana.