Uručeni dokumenti za unapređenje investicionog režima u energetskom sektoru u Republici Srpskoj

17.07.2018

Set dokumenata sačinjen sa ciljem unapređenja investicionog režima u energetskom sektoru Republike Srpske uručen je Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske od strane predstavnika USAID projekta Investiranje u sektor energije (EIA). EIA tim je uz pomoć svih nadležnih institucija iz energetskog sektora izradio i uručio sljedeće dokumente:

• Analiza pravnog okvira i preporuke za otklanjanje prepreka investicijama u energetskom sektoru u Republici Srpskoj, i

• Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u Republici Srpskoj.

Navedeni dokumenti sadrže preko 100 preporuka za unapređenje pravnog okvira koje će obezbijediti investitorima bolju orijentaciju u kompleksnom upravnom sistemu. Detaljan vodič za investitore će pružiti širu sliku svih potrebnih dozvola i postupaka izdavanja dozvola koje su neophodne za izgradnju svih vrsta elektroenergetskih objekata.