Suradnja USAID-a BiH i Elektroprivrede HZHB – prekretnica za buduće investicije

18.01.2017

Mostar, 18.1.2017.g. – Direktor Misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, i generalni direktor Elektroprivrede HZHB (EPHZHB), Marinko Gilja, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju kojim se definiše saradnja između EPHZHB i USAID–ovog projekta Investiranje u sektor energije (USAID EIA)  u analizi procesa izdavanja dozvola za izgradnju vjetroelektrane „Mesihovina“.  Cilj saradnje između EPHZHB i USAID EIA je identifikacija legislativnih, regulatornih i administrativnih prepreka sa kojima se investitori suočavaju u procesu izdavanja dozvola. Na osnovu ove analize, USAID EIA će preporučiti mjere na svim nivoima vlasti, koje će skratiti i pojednostaviti procedure te potaknuti investicije u energetski sektor u BiH. Procijenjena vrijednost projekta vjetroelektrane „Mesihovina“ je oko 155 miliona KM.  

“Za kreiranje konkurentne, tržišno orijentisane ekonomije koja pruža bolje ekonomske mogućnosti za sve u BiH, veoma je važno da se privuče što više investitora, da se otvore nova radna mjesta i osigura ekonomska stabilnost BiH. Poznato je da Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. Međutim, spore procedure u izdavanje dozvola i zakonodavne praznine smetaju BiH da ima koristi od ovog potencijala. Znamo da EP HZHB ima veliko znanje i iskustvo u postupcima izdavanja dozvola za izgradnju svih vrsta obnovljivih elektrana i nadamo se da ćemo iskoristiti to znanje u zajedničkom nastojanju da se poboljša ukupni proces izdavanja dozvola. ”, izjavio je Peter Duffy, direktor Misije USAID-a u BiH.  

Inače, za izgradnju bilo kojeg energetskog postrojenja u Bosni i Hercegovini investitori moraju obezbijediti veliki broj dozvola i saglasnosti od više različitih institucija. Takva praksa izuzetno dugog i zahtjevnog postupka izdavanja dozvola znala je nažalost rezultirati  odustankom i najodlučnijih investitora i njihovo napuštanje BiH. Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala više od 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH.