Trening u Regulatornoj komisiji Austrije

05.10.2018

USAID EIA organizirao je dvodnevnu obuku o Aplikaciji za poređenje cijena i komunikacijama za predstavnike tri regulatorne komisije u Bosni i Hercegovini u Regulatornoj komisiji Austrije E- Control-u. Učesnici su dobili praktičnu obuku o najvažnijim karakteristikama austrijske aplikacije za poređenje cijena koja uspješno funkcioniše već 15 godina. Pored toga, učesnici iz BiH naučili su kako razumljiva i dinamična web stranica pomaže unapređenju imidža Komisije. Takođe, E-Control razvio je i posebnu web platformu koja registruje uštede energije nastale usljed implementacije mjera energetske efikanosti. Uvid u ovu platformu koristan je za regulatore u smislu uspostavljanja obligacionih šema za energetsku efikasnost. E-Control je organizirao i posjetu Pošti Austrije koja blisko surađuje sa regulatorom i olakšava postupak promjene snabdjevača koristeći podatke iz E-Controla.