Video

Održan okrugli sto na temu “ENERGIJSKA EFIKASNOST U FEDERACIJI BiH – AKTUELNOSTI I PERSPEKTIVE”

(Sarajevo. 24.05.2018. godine)

U organizaciji EFEKT mreže za okolišno prihvatljivu energiju u BiH i Centar za razvoj i podršku, u četvrtak je u Sarajevu održan okrugli sto na temu “ENERGIJSKA EFIKASNOST U FEDERACIJI BiH – AKTUELNOSTI I PERSPEKTIVE”. Razgovaralo se o implementaciji Zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji BiH i investicionom potencijalu energetske efikasnosti. Učestvovali su predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP, USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije (USAID EIA), kantonalnih resornih ministarstava i članovi EFEKT mreže. Ovim povodom za Dnevnik 3 Federalne televizije govorio je Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID Investiranje u sektor energije.

video