U Novu godinu sa usvojenim Akcionim planom za energetsku efikasnost Bosne i Hercegovine

05.01.2018

Novu 2018. godinu dočekujemo sa usvojenim Akcionim planom energetske efikasnosti BiH čija realizacija otvara nove mogućnosti zapošljavanja i razvoja poslovanja u Bosni i Hercegovini. Investicioni potencijal energetske efikasnosti u BiH iznosi približno 5 milijardi KM (3 milijarde dolara) a ovaj plan daje smjernice kako ga iskoristiti i predviđa nove mjere i programe za povećanje efikasnosti u potrošnji energije. Njegova uspješna implementacija predstavlja veoma važan korak na putu ka kvalitetnom i sistematskom pristupu energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Jedan od programa koje predviđa akcioni plan je i uspostava modela Obligacione šeme energetske efikasnosti (EEO) na kojem radi USAID-ov projekt Investiranje u sektor energije- EIA. Ulaganje kroz EEO program omogućilo bi otvaranje 4900 novih radnih mjesta i značajne uštede energije (i novca). Pored toga, smanjena potrošnja energije doprinosi manjem zagađenju zraka što bi pozitivno uticalo i na zdravlje građana, posebno tokom zimskih mjeseci. Usvajanjem Akcionog plana energetske efikasnosti, Bosna i Hercegovina je ostvarila dugo očekivani napredak u ispunjavanju svojih obaveza iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, a time i veliki korak ka evropskim integracijama.