Ugovorne strane poduzimaju korake ka ograničavanju zagađenja zraka iz velikih postrojenja za sagorijevanje

Pet ugovornih strana, to jest Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Srbija i Ukrajina su u roku predale Sekreterijatu svoje Nacionalne planove za smanjenje emisija (do kraja 2015.godine). Ovo predstavlja veoma važan korak u pripremama za implementaciju Direktive o velikim postrojenjima za sagorijevanje (izmjenjenu Odlukom 2013/05/MC-EnC Ministarskog vijeća), a koja počinje 1.januara 2018.godine. Direktiva o velikim postrojenjima za sagorijevanje postavlja maksimalne granice za tri zagađivača (sulfur dioksid, azotni oksid i prašina). Nacionalni planovi za smanjenje emisija, kao opcija za implementaciju prema Direktivi, postavljaju sveukupne plafone za konglomerate postrojenja za sagorijevanje. Prema Odluci, Sekretarijat ima 9 mjeseci da analizira planove i dā svoje komentare, ako je potrebno.

07.01.2016

Štaviše, Direktiva omogućava operatorima postrojenja za sagorijevanje da svoja postrojenja pismenom deklaracijom stave pod takozvani ograničeni vijek trajanja do istog roka (kraj 2015.godine). To znači da postrojenje može biti u pogonu do maksimalno 20.000 radnih sati između 1.1.2018 – 31.12.2023.godine, a da ne mora da zadovolji granične vrijednosti emisija prema Direktivi o velikim postrojenjima za sagorijevanje. Međutim, jednom kada se dostigne granica od 20.000 radnih sati ili u svakom slučaju od 1.1.2024.godine nadalje, postrojenje se mora zatvoriti ili nastaviti sa radom kao novo postrojenje – i zadovoljiti strožije zahtjeve za emisije. Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Ukrajina su obavijestile Sekretarijat o ovim pismenim deklaracijama operatera iz svojih država. Prema Odluci 2013/05/MC-EnC, Ministarsko vijeće mora odobriti listu postrojenja koja su određena za ograničeni vijek trajanja. 

Više informacija OVDJE:

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=12102