USAID EIA i učesnici u sektoru saglasni da rade na Obligacionim šemama za energetsku efikasnost

USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) susreo se sa svim državnim i entitetskim ministarstvima nadležnim za energetsku efikasnost kao i regulatorima za energiju.

15.07.2015

USAID EIA održao je uvodnu prezentaciju o Obligacionim šemama za energetsku efikasnost (EEO šeme) koja je obuhvatila zahtjeve Evropske Unije (EU) vezane za EEO šeme prema Direktivi o Energetskoj efikasnosti, pregled najboljih međunarodnih praksi i potencijal za implementaciju EEO šema u BiH. Predstavnici EIA također su predstavili prijedlog metodologije rada i usaglasili se sa učesnicima u sektoru da imenuju svoje eksperte u EEO Radnoj grupi.