USAID EIA Radionice: Operator distributivnog sistema i razmjena podataka, Kvalitet snabdjevanja i Obligacione šeme energetske efikasnosti

USAID EIA je 11. i 12. novembra 2015. godine organizovao tri radionice u Hotelu Termag na Jahorini.

12.11.2015

Na radionici o Obligacionim šemama energetske efikasnosti EIA i GIZ su prezentirali slijedeće:

  1. Okvir Obligacionih šema energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu, 
  2. Međunarodne najbolje prakse u implementaciji Obligacionih šema energetske efikasnosti,
  3. Preliminarni rezultati iz tipologije rezidencijalnih zgrada u BiH, i 
  4. Potencijalne platforme za monitoring i verifikaciju

Na radionici je učestvovalo oko 35 učesnika. Prezentacije sa radionica se mogu naći ovdje.

Prezentacije

Na radionici za Kvalitet snabdjevanja, konsultanti iz DNV GL KEMA su učesnicima Radne grupe za Kvalitet snabdjevanja prezentirali najbolje međunarodne prakse i moguća rješenja za Kvalitet snabdjevanja elektroenergetskog sistema u BiH. Na radionici je učestvovalo oko 20 učesnika. Prezentacije sa radionice se mogu naći ovdje.

Na radionici o Operatoru distributivnog sistema i Razmjeni podataka, konsultanti iz DNV GL KEMA su učesnicima radne grupe prezentirali rezultate Gap analize postojeće legislative, a koji se odnose na stare i nove uloge Operatora distributivnog sistema kao i na preporuke za razvijanje modela koji se može aplicirati za Operatore distributivnog sistema u BiH. Na radionici je učestvovalo oko 40 učesnika. Prezentacije sa radionice se mogu naći ovdje.

Na radionicama je ukupno učestvovalo oko 90 učesnika, tijekom oba dana. Agenda za oba dana se može naći ovdje.

Fotografije se mogu pogledati u Galeriji.