Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH

Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH

Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini je prvi dokument ovakve vrste u BiH. Njegova osnovna namjena je da olakša novim (i postojećim) investitorima snalaženje u kompleksnom upravnom sistemu izdavanja dozvola kakav postoji u Bosni i Hercegovini.

Vodič za investitore sadrži sveobuhvatne informacije o potrebnim dozvolama za razvoj elektroenergetskih objekata i nadležnim institucijama za izdavanje dozvola na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, osim za Distrikt Brčko BiH, kao i opis relevantnih procedura.

U izradi Vodiča učestvovali su predstavnici svih nadležnih institucija koje izdaju dozvole potrebne za izgradnju elektroenergetskih objekata u BiH, a koje su se odvijale u okviru glavne radne grupe i podgrupa za pojedine sektore.

Neke od informacija koje investitori mogu pronaći u ovom Vodiču su:

  • Pregled svih dozvola i nadležnih institucija za izdavanje pojedinih dozvola
  • Šeme postupka izdavanja pojedinačnih dozvola
  • Popratni dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvola
  • Opis postupka izdavanja dozvola
  • Obaveze investitora
  • Pravni lijekovi
  • I mnoge druge informacije

Vodič za investitore možete preuzeti na vodic.usaideia.ba